• Pełen
    Profesjonalizm
  • Innowacyjne
    Rozwiązania
Jesteś tutaj:
 
  /  Oferta  /    /  

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe czyli posadzki betonowe z betonu klasy min. B25 (C20/25) posadzkowego który charakteryzuje się niskim skurczem poprzez ograniczenie ilości wody do minimum (stosunek W/C<0,55) poprzez zastosowanie plastyfikatorów do betonu. Konsystencja betonu na placu budowy powinna być S3, tj. półciekła określana opadem stożka 10-15 cm.

Posadzka aby przeniosła projektowane obciążenie należy zazbroić siatkami stalowymi, bądź włóknem rozproszonym stalowym, polipropylenowym lub kopolimerowym. Dobór zbrojenia i jego ilość zależy od wielu czynników (wielkość i rodzaju obciążenia, miejsce wbudowania – na zewnątrz budynku czy wew., itp.).

W miejscach newralgicznych takich jak wszelkie naroża słupów, doków, należy zbroić nie tylko włóknami stalowymi ale również dodatkowo siatkami lub/i prętami stalowymi w miejscach krytycznych, tj. tam gdzie płyta posadzkowa ma tendencje do pękania.

Warstwę płyty betonowej możemy wykończyć na tzw. „szczotkę” , z utwardzeniem powierzchniowym, bądź warstwą żywicy.

W zależności wymogów naszych Klientów posadzki przemysłowe wykonywane są zgodnie obowiązującą niemiecką normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 3 lub o podwyższonych wymaganiach wiersz 4:

Tolerancje płaskości w mm przy odległości punktów pomiarowych do:

Łata długości [m]

0,1

0,6

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6

8

10

15

Odchyłka dla wiersza 3 [mm]

2

3

4

5

6

7

8

10

 

11

11

12

15

Odchyłka dla wiersza 4 [mm]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

Skontaktuj się z nami
Posadzki betonowe - referencje
Zobacz naszereferencje
kliknij
Bądźmy w kontakcie
Posadzki przemysłowe - kontakt +48 18 337 59 77
+48 606 466 267
biuro@posadzka-przemyslowa.pl
Posadzki betonowe - realizacje
Copyright © Posadzki przemysłowe - IMPULS Realizacja:  Intellect.pl